Представництво інтересів

Послуги для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

З Вашим підприємством не розрахувались за поставлений товар?

Податкова інспекція нарахувала  штрафні санкції?

Вам не повернули орендоване майно?

Орендарі, не розірвуючи з Вами договір оренди передали землю в користування іншій фірмі?

Неналежним виконанням договірних зобов’язань завдано збитків?

Звертайтесь до Адвокатського бюро «Валерії Скрими», і ми допоможено Вам відновити та захистити Ваші права.

Адвокатське бюро «Валерії Скрими» представить інтереси  юридичних осіб в загальних, адміністартивних та господарських судах по всій території України, а також у Верховному суді.

 Адвокати нашого  бюро мають успішний досвід  представлення інтересів юридичних осіб в наступних катергоріх справ :

–  про визнання  прав власності на рухоме та нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки;

– про витребування майна;

– про усунення перешкод в користуванні власністю, шляхом виселення з нежитлових приміщень, знесення незаконно побудованих будівель, перенесення огорожі, виключення нерухомого майна з реєстру заборон та іпотек,  тощо;

– з орендних правовідносин;

– з корпоративних відносин;

– про  скасування змін до установчих документів;

– про відміну державної реєстарції припинення юридичної особи;

– про виконання  договірних зобовязань;

– про стягнення дебіторської заборгованості;

– про стягнення збитків, шкоди;

– про спростування недостовірної інформації;

– про визнання недійсними договорів, застосування наслідків недійсності;

– про укладення, зміни та розірвання договорів;

– спори  зі страховими компаніями;

– спори з банками, про стягнення,  визнання зобовязання припиненим (поруки, іпотеки, кредитного договору);

– про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень;

– про визнання недійсними  рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій;

– встановлення сервітутів;

– захист посадових осіб субєктів господарювання в кримінальних провадженнях.

Стягнення дебіторської заборгованості

 Адвокатське бюро «Валерії Скрими» має успішний досвід представлення інтересів суб’єктів господарювання у справах про стягнення дебіторської заборгованості як зі сторони позивача так і зі сторони відповідача.

 Для належного представлення Ваших інтересів  в суді адвокати нашого бюро підготують претензії, відповіді на претензії, позовні заяви, відзиви на позовні заяви, здійснять розрахунок суми основного боргу, штрафу, пені, інфляційних, річних, а також контррозрахунок вказаних сум.

Вирішили започаткувати бізнес?

Маєте бажання ліквідувати підприємство?

Не знаєте з чого почати ?  

 Адвокатське бюро «Валерії Скрими»  надає повний спектр послуг  з  реєстарції та ліквідації бізнесу.

 Зокрема,  адвокати нашого бюро здійснюють  державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців,  приватних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств, командитних товариств та за потреби ліквідують суб’єкти господарювання, а також  внесуть зміни до статутних документів, змінять керівника, адресу, тощо.  За бажанням клієнта, ми  поставимо суб’єкт господарювання на податковий облік,  відкриємо рахунок в банку, замовимо печатку.

У Вас податкова перевірка? 

Виявлено порушення податкового законодавства?

Складено необгрунтований акт та податкові повідомлення – рішення?

Податкова поліція внесла відомості за наслідками  перевірки до Єдиного реєстру досудових розслідувань? 

Посадових осіб викликають на допити?

Проводяться обшуки?

Не зволікайте з юридичною допомогою. Податкові спори на даний час є найбільш поширеною категорією спорів. Адвокатьке бюро «Валерії Скрими» здійснює юридичний супровід податкових перевірок, оскаржує неправомірні податкові повідомлення – рішення, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, оскаржує постанови в справах про адміністартивні порушення винесені за порушення податкового законодавства, здійснює захист у кримінальних провадженнях за ухилення від сплати податків.

Адвокатське бюро «Валерії Скрими»  надає правову допомогу та здійснює представництво інтересів осіб у корпоративних  спорах.

Корпоративні спори – це справи, що виникають  з корпоративних відносин, в тому числі у між  учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом),  у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням  або припиненням діяльності  такої юридичної особи, крім трудових спорів.

 Адвокати нашого бюро мають позитивну практику у справах:

 • про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства, в тому числі про виключення учасника з товариства, перерозподіл часток учасників товариства, про ліквідацію товариства, тощо;
 • визнання недійсними установчих документів;
 • про стягнення вартості частини майна, пропорційній частці у статутному капіталі;
 • про визнання недійсними договорів про відчуження  частки у статутному капіталі;
 • про переведення на учасника прав та обов’язків покупця у зв’язку з порушенням його переважного права на купівлю частки  у статутному капіталі товариства.

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Звертайтесь до Адвокатського бюро «Валерії Скрими», і наші адвокати допоможуть  захистити Ваші корпоративні права, шляхом :

 • надання консультацій з корпоративного права;
 • представлення  інтересів на загальних зборах товариства;
 • підготовлення заяв до загальних зборів товариства;
 • підготовлення позовних заяви до  господарського суду;
 • представлять інтереси в  господарському суді та інших органах;
 • замовлять висновки експертизи, в тому числі для  визначення суми, яка має бути  сплачена  учаснику при виході із товариства.

 Договірні спори – це спори, що виникають між суб’єктами господарювання з приводу укладання, зміни чи розірвання договорів.

 У Вас договірний спір з монополістом в сфері енергетики, теплопостачання або водопостачання?

Звертайтесь до Адвокатського бюро «Валерії Скрими».  Адвокати нашого бюро мають великий досвід  у справах про укладання, зміну чи розірвання господарських договорів.

Зокрема, ми допоможено Вам провести переговори,  розробити проект договору, змін до договору, угоди про розірвання договору за згодою сторін.

 Якщо  сторони не зможуть досягнути згоди,  укладення, зміна або розірвання договору можлива через суд. 

 В даному випадку нашими адвокатами буде підготовлений весь комплект документів, який необхідний при зверненні до суду та  будуть представлені Ваші інтереси в судах всіх інстанцій.

Сторони є вільні щодо укладення договору та вибору контрагента, однак є випадки коли законодавством покладено обов’язок укласти договір.

 Зміна чи розірвання договору в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено договором.

 У разі істотного порушення однією із сторін умов договору, договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду на вимогу іншої сторони.

 

Юридичний аудит – це проведення комплексного правового аналізу діяльності підприємства або конкретних документів, угод на предмет відповідності чинному законодавству. Метою юридичного аудиту є виявлення потенційної небезпеки заподіяння збитків компанії в результаті: невиконання зобов’язань контрагентами; пред’явлення податкових претензій з боку податкових органів; застосування санкцій за невиконання цивільно-правових зобов’язань; притягнення посадових осіб компанії до кримінальної відповідальності, тощо.

Чи впевнені Ви в тому, що документація підприємства відповідає чинному законодавству України ?

Наскільки Ваше підприємство захищене від зазіхань конкурентів?

Чи можливе захоплення Вашого бізнесу співзасновниками із незначною  часткою у статутному капіталі?

Для убезпечення свого бізнесу зверніться до Адвокатського бюро «Валерії Скрими», яке  надає кваліфіковані  послуги з юридичного аудити, зокрема ми здійснимо перевірку :

– установчих документів (статут, рішення чи протокол про заснування);

– договорів (про надання послуг, про виконання робіт,  підряду,   оренди (в тому числі оренди земельних ділянок), поставки, купівлі – продажу, пайової участі на будівництво та інших);

– документів, що стосуються відносин  з працівниками;

– інших документів.

Підприємству обтяжливо утримувати в штаті  юриста ? 

Звертайтесь до Адвокатського бюро «Валерії Скрими» і адвокати нашого бюро забезпечать юридичною допомогою Ваше підприємство в повному обсязі.

Абоненське обслуговування – це надання правової допомоги суб’єкту господарювання на постійній основі.

 Цей вид юридичних послуг включає в себе :

– усні та письмові юридичні консультації з усіх правових питань;

– розробка  локальних документів (наказів, рішень, розпоряджень, протоколів);

– розробка проектів договорів, додаткових угод;

– аналіз договорів;

– розробка змін до установичих документів;

– підготовка заяв, скарг,  позовних заяв, апеляційний та касаційних скарг;

Перевага абонентського юридичного обслуговування в тому, що вартість юридичних послуг зменшується в декілька разів, порівняно  з разовою юридичною консультацією  та є меншою за заробітну плату штатного юриста.

Наші контакти

Консультація